خانه / وردپرس / آموزش وردپرس / آموزش ساخت breadcrumb در وردپرس
آموزش ساخت breadcrumb در وردپرس
آموزش ساخت breadcrumb در وردپرس

آموزش ساخت breadcrumb در وردپرس

دوستان همانطور که از عنوان این آموزش وردپرس پیداست می خواهیم به شما آموزش ساخت breadcrumb در وردپرس رو بگیم که همان موقعیت کنونی کاربر می باشد به صورتی که با وارد شدن به یک دسته بندی و مطلب در بالای ان موقعیت نمایش داده می شود برای مثال خانه » نام دسته بندی » نام پست پس اگه تمایل به این ویژگی هستید با ما در ادامه همراه باشید

آموزش ساخت breadcrumb در وردپرس

دوستان شما با داشتن این ویزگی میتونید انواع خصوصیات مفید رو چون سئو داشته باشید ما در آموزش نقشه سایت به شما گفتیم که بسیار ساده بوده و لینک ها , برچسپ و دسته ها رو نمایش داده و این باعث می شود تا موتورهای جستجو مطالب رو بهتر ایندکس و پیدا نمایند و این breadcrumb هم به این خاصیت میتونه موتورهای جستجو رو بهتر راهنمایی نماید که افزونه وردپرس wordpress seo نیز اشاره کرده است

برای این ویزگی ابتدا از سایت خودیک نسخه پشتیبان تهیه نمایید و بعد کد کاربردی وردپرس زیر رو در محل مناسبی از فایل Functins.php قالب وردپرس خودتون قرار دهید

function dimox_breadcrumbs() {

$delimiter = '»';
$home = 'Home'; // text for the 'Home' link
$before = '<span>'; // tag before the current crumb
$after = '</span>'; // tag after the current crumb

if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {

echo '<div id="crumbs">';

global $post;
$homeLink = get_bloginfo('url');
echo '<a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . ' ';

if ( is_category() ) {
global $wp_query;
$cat_obj = $wp_query->get_queried_object();
$thisCat = $cat_obj->term_id;
$thisCat = get_category($thisCat);
$parentCat = get_category($thisCat->parent);
if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' '));
echo $before . '"' . single_cat_title('', false) . '"' . $after;

} elseif ( is_day() ) {
echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_time('d') . $after;

} elseif ( is_month() ) {
echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_time('F') . $after;

} elseif ( is_year() ) {
echo $before . get_the_time('Y') . $after;

} elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
if ( get_post_type() != 'post' ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
$slug = $post_type->rewrite;
echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_title() . $after;
} else {
$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
echo $before . get_the_title() . $after;
}

} elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;

} elseif ( is_attachment() ) {
$parent = get_post($post->post_parent);
$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
$parent_id  = $post->post_parent;
$breadcrumbs = array();
while ($parent_id) {
$page = get_page($parent_id);
$breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';
$parent_id  = $page->post_parent;
}
$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_search() ) {
echo $before . 'Search results for "' . get_search_query() . '"' . $after;

} elseif ( is_tag() ) {
echo $before . 'Posts tagged "' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;

} elseif ( is_author() ) {
global $author;
$userdata = get_userdata($author);
echo $before . 'Articles posted by ' . $userdata->display_name . $after;

} elseif ( is_404() ) {
echo $before . 'Error 404' . $after;
}

if ( get_query_var('paged') ) {
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
echo __('Page') . ' ' . get_query_var('paged');
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
}

echo '</div>';

}
}

با قرار داد کد بالا باید کد نمایش breadcrumb  رو در فایلهای خود قرار دهید چون single.php , page.php , tag.php , category.php که اگه فایلها رو دارید باید کد اضافه نمایید که میتونید کد کاربردی وردپرس زیر رو استفاده نمایید و اغلب در بالای محتوای اصلی و یا پایین header  قرار می دهند تا موقعیت کنونی کاربر نمایش داده شود

<?php if (function_exists('dimox_breadcrumbs')) dimox_breadcrumbs(); ?>

دوستان با آشنایی کدهای html میتونید کد رو در یه div قرار داده و calss  براش تعریف نمایید

منبع : قالب وردپرس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *