خانه / وردپرس / آموزش وردپرس / بررسی زمینه های دلخواه و اهمیت آنها
بررسی زمینه های دلخواه و اهمیت آنها

بررسی زمینه های دلخواه و اهمیت آنها

با سلامی دوباره , دوستان می خواهیم بررسی زمینه های دلخواه و اهمیت آنها رو در این آموزش وردپرس به شما عزیزان بگیم  زیرا امری ضروری برای پستهای سما خواهد بود و اگه اطلاع داشته باشید می دونید که وردپرس زمینه های ساده ای رو در اختیار کاربر در  قرار داده است که با گذست زمان و روز به روز وردپرس گسترد تر می سود  بنا براین بر زمینه های بیستری نیاز دارید

بررسی زمینه های دلخواه و اهمیت آنها

دوستان اگه در وردپرس مراجعه نمایید زمینه های دلخواهی  رو خواهید دید و در صورت نیاز می تونید به راحتی بر انها بیافزایید زیرا بدون هیچ مشکلی بوده و از انها که با نام meta data یا اطلاعات داده بوده اند وردپرس پشتیبانی می نماید و با این داده ها شما امکان این رو خواهید داشت که آنهایی که استفاده می کنید در جدولی ذخیره نمایید شما به راحتی قابلیت استفاده از آنها رو به وسیله ی ایجاد گونه های نوشته با زمینه های سفارشی رو دارید و میتونید ذخیره و نمایش و جستجو نمایید

چگونه اضافه نمودن زمینه ها به نوشته؟

دوستان گفتیم در وردپرس به صورت پیش فرض و ساده وجود دارد که یکی از انها رو میتونید همانند تصویر زیر ببینید که بدون هیچ افزونه وردپرس در ویرایشگر مشاهده نمایید که ساده و به صورت متنی میتونید انجام دهید به طوری که با یک نام و عنوان کوتاه قابل استفاده می باشد

زمینه های دلخواه

اضافه نمودن زمینه ها به نوشته

اما دوستان شاید ما بخواهیم فایلها به صورت تصاویر و ویدیو باشد و همیشه متنی نباشد حال چه کنیم ؟ دوستان وردپرس برای این کار هم راه حلی دارد که با استفاده از یک افزونه کاربردی وردپرس امکان پذیر بوده است تا بتونید زمینه ها رو اضافه نمایید که بهترین راه بوده است و با همه خوبی ها فقط در حد یک پیشنهاد مطرح می شود

در ادامه دو روش دستی و افزونه با عملکردن بهتون می گوییم

استفاده از افزونه برای زمینه دلخواه

دوستان این روش استفاده از پلاگین وردپرس رایگان یکی از ساده ترین راه ها بوده است که بسیار ساده می باشد و برای این کار باید با دانلود افزونه Custom Post Type UI و نصب و فعال سازیش کارتون رو انجام دهید و بعد این کار به CPT UI» Add New رفته و نوع زمینه رو انتخاب نمایید

افزونه Custom Post Type UI

نوع و اسم رو در تنظیمات مشخص نمایید

افزونه برای زمینه دلخواه

ایجاد پست دلخواه به صورت دستی

دوستان در بالا روشی رو با استفاده از افزونه وردپرس کاربردی بهتون گفتیم که بسیار عالی بوده است اما دارای مشکلی بوده است و آن هم این بوده است که بعد غیر فعال کردن افزونه تمامی زمینه ها از بین می رود اما در ایجا می خواهیم روشی رو با استفاده از کدنویسی در وردپرس برای زمینه های دلخواه زیر بگوییم

برای ایجاد زمینه های دلخواهد کدهای زیر رو به فایل function.php قالب وردپرس خودتون اضافه نمایید

// Our custom post type function
function create_posttype() {

register_post_type( 'movies',
// CPT Options
array(
'labels' => array(
'name' => __( 'Movies' ),
'singular_name' => __( 'Movie' )
),
'public' => true,
'has_archive' => true,
'rewrite' => array('slug' => 'movies'),
)
);
}
// Hooking up our function to theme setup
add_action( 'init', 'create_posttype' );

دوستان کد بالا برای فیلم می باشد که برای تنظیمات بیشتر می تونید کد زیر رو اضافه نمایید

/*
* Creating a function to create our CPT
*/

function custom_post_type() {

// Set UI labels for Custom Post Type
$labels = array(
'name'                => _x( 'Movies', 'Post Type General Name', 'twentythirteen' ),
'singular_name'       => _x( 'Movie', 'Post Type Singular Name', 'twentythirteen' ),
'menu_name'           => __( 'Movies', 'twentythirteen' ),
'parent_item_colon'   => __( 'Parent Movie', 'twentythirteen' ),
'all_items'           => __( 'All Movies', 'twentythirteen' ),
'view_item'           => __( 'View Movie', 'twentythirteen' ),
'add_new_item'        => __( 'Add New Movie', 'twentythirteen' ),
'add_new'             => __( 'Add New', 'twentythirteen' ),
'edit_item'           => __( 'Edit Movie', 'twentythirteen' ),
'update_item'         => __( 'Update Movie', 'twentythirteen' ),
'search_items'        => __( 'Search Movie', 'twentythirteen' ),
'not_found'           => __( 'Not Found', 'twentythirteen' ),
'not_found_in_trash'  => __( 'Not found in Trash', 'twentythirteen' ),
);

// Set other options for Custom Post Type

$args = array(
'label'               => __( 'movies', 'twentythirteen' ),
'description'         => __( 'Movie news and reviews', 'twentythirteen' ),
'labels'              => $labels,
// Features this CPT supports in Post Editor
'supports'            => array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'author', 'thumbnail', 'comments', 'revisions', 'custom-fields', ),
// You can associate this CPT with a taxonomy or custom taxonomy.
'taxonomies'          => array( 'genres' ),
/* A hierarchical CPT is like Pages and can have
* Parent and child items. A non-hierarchical CPT
* is like Posts.
*/
'hierarchical'        => false,
'public'              => true,
'show_ui'             => true,
'show_in_menu'        => true,
'show_in_nav_menus'   => true,
'show_in_admin_bar'   => true,
'menu_position'       => 5,
'can_export'          => true,
'has_archive'         => true,
'exclude_from_search' => false,
'publicly_queryable'  => true,
'capability_type'     => 'page',
);

// Registering your Custom Post Type
register_post_type( 'movies', $args );

}

/* Hook into the 'init' action so that the function
* Containing our post type registration is not
* unnecessarily executed.
*/

add_action( 'init', 'custom_post_type', 0 );

با این کد کاربردی وردپرس خواهید توانست فیلم , تصویر و … رو اضافه کنید

امیدوارم مفید بوده باشه

منبع : قالب وردپرس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *